ഒടിടി റിലീസ് സ്റ്റേ ചെയ്യണം; ആവശ്യപ്പെട്ട് ‘ ആനിമൽ ‘ സഹനിർമ്മാതാവ് കോടതിയിൽ

സിനിമ നേടിയ വരുമാനം, ബോക്‌സ് ഓഫീസിലെ കളക്ഷൻ, സംഗീതം, സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പരാതിക്കാരന്