‘അമ്മ’യുടെ അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ആവേണ്ടത് പൃഥ്വിരാജ് ; ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കുഞ്ചാക്കോയും വരണം: ഇടവേള ബാബു

എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജുവാണ് അടുത്ത പ്രസിഡൻ്റ് ആകേണ്ട ഒരാൾ. അതേപോലെ ചാക്കോച്ചൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണ