അമേത്തിയിലേതിന് സമാനമായ ഫലം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിലും നേരിടേണ്ടിവരും: കെ സുരേന്ദ്രൻ

കേന്ദ്രനേതൃത്വം എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്