ബിജെപി നൽകിയ ലോക്‌സഭാ ഓഫർ അവഗണിച്ചു; ഇഡി റെയ്ഡിൽ ജാർഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ

ഭൂമി, കൈമാറ്റ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നേരത്തെ