പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നു; ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കെതിരെ അധിക്ഷേപവുമായി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ

ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഭിന്നതയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഷഹീൻ ബാഗ് പോലെ സമരം മാറുമെന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷൺ