250 ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

അന്ന് ഞാൻ ഒരു പൊതുയോഗം നടത്തിയിരുന്നു, അവിടെ ഞാൻ ഈ ആരോപണം അംഗീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം (250 ൽ)

പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നു; ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കെതിരെ അധിക്ഷേപവുമായി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ

ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഭിന്നതയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഷഹീൻ ബാഗ് പോലെ സമരം മാറുമെന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷൺ