ഭാരോദ്വഹനം: യുക്രെയിനിൻ്റെ രണ്ടു തവണ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യനായ പീലിഷെങ്കോ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു

റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സ് 2016 ൽ പുരുഷൻമാരുടെ 85 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നാലാം റാങ്കുകാരനായ പീലിഷെങ്കോ 2016ലും 2017ലും സ്‌പോർട്‌സ്