മെസ്സി – റൊണാൾഡോ ഏറ്റുമുട്ടൽ 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ; ഇന്റർ മിയാമി റിയാദ് സീസൺ കപ്പിൽ അൽ നാസറിനെ നേരിടും

അഭിനിവേശമുള്ള ആരാധകരുമായി ശാശ്വതമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന അവസരമാണിത്," ഇന്റർ മിയാമി ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ