കാട്ടുകൊമ്പൻ പിടി സെവന് ‘ധോണി’ എന്ന പുതിയ പേര് നൽകി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍

പിടി 7 ഇപ്പോൾ ധോണി ക്യാമ്പിൽ 140 യൂക്കാലിപ്സ് മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിലായതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ധോണിക്കാർ.

വന്യ ജീവികളുടെ വംശ വർദ്ധനവ് തടയാനുള്ള അനുമതിക്കായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും: മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ

ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കരുത്. സമരമല്ല സഹകരണമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിഷയം പഠിക്കുന്നില്ല; എകെ ശശീന്ദ്രന് വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും പറ്റിയ വകുപ്പ് നൽകണം: വിഡി സതീശൻ

ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ബഫർ സോൺ വിഷയം വഷളാക്കിയത് എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ്. തന്റെ സ്വന്തം വകുപ്പിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്