അക്രമം ചെയ്യാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കേരളത്തിലെത്തി; ഷാറൂഖ് സെയ്ഫി തീവ്ര മൗലികവാദിയെന്ന് എഡിജിപി

ഇത് കേരളത്തിൽ റെയിൽവെ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ്. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി.