രജനികാന്ത് സംഘിയല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു; മകൾ ഐശ്വര്യ പറയുന്നു

സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഞാൻ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എന്റ ടീം പറയാറുണ്ട്. ചില പോസ്റ്റുകളും