പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ നാവിക വിന്യാസത്തിലൂടെ ഇറാനെ നേരിടാൻ അമേരിക്ക

ഇറാൻ അനധികൃതവും നിരുത്തരവാദപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പിടിച്ചെടുക്കലും കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ ഉപദ്രവിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കണം," അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലീറ്റ് നാവിക

ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ ഇറാൻ വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; പിൻതുടർന്ന്‌ വ്യോമസേനാ ജെറ്റുകൾ

ബോംബ് ഭീഷണി അവഗണിക്കാൻ ടെഹ്‌റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം ചൈനയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു