രാസവള ജിഹാദ് പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കും; ജൈവകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും: ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ്മ

2022 ൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരവധി പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആ പരിപാടികളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്