45 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യം;യമുനയിലെ ജലം താജ്മഹലിന്‍റെ ചുവരുകളോളം വ്യാപിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാലയന്‍ താഴ്വാരകളില്‍ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴ, യമുനയില്‍ അസാധാരണമായ വെള്ളപ്പെക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നാലെ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ