പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്ക് പകരം മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ മമത ബാനർജിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ; വെല്ലുവിളിയുമായി ബിജെപി നേതാവ് അഗ്നിമിത്ര

വാരണാസിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്ക് പകരം മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ മമത ബാനർജിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ