ശശി തരൂരും അടൂര്‍ പ്രകാശും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ബിജെപിയില്‍ ചേരും; തീയതി മാത്രം ഇപ്പോള്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ല: എം വി ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റർ

ഇക്കുറി നമ്മുടെ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വിധി വന്നില്ല എങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്ററി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തിര