ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗരദൗത്യം ആദിത്യ എൽ1; വിക്ഷേപണം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന്

ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഐഎസ്ആർഒ സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഊർജിതമാക്കുന്നത്.

സൂര്യനെ പഠിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിനൊരുങ്ങി ഐഎസ്ആർഒ; വിക്ഷേപണത്തിനായി ഉപഗ്രഹം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെത്തി

വൈദ്യുതകാന്തിക, കണികാ, കാന്തികക്ഷേത്ര ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ, ക്രോമോസ്ഫിയർ, സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും പുറം പാളികൾ