തന്റെ രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് 41-ാം വയസ്സിൽ; തുറന്ന്‌ പറഞ്ഞ് ഫഹദ് ഫാസിൽ

മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ തോൽവി അംഗീകരിക്കാൻ മടി, പൊടുന്നനെ ക്ഷോഭിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നസ്ഥിതി