പോപ്പുലർഫ്രണ്ട്‌ നിരോധനം; ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായത് കേരളത്തിൽ

രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്രയധികം പേരെ സംഘടന നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌തിട്ടില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന