കനത്ത ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; ട്രാഫിക് പൊലീസിന് ഇനിമുതൽ തല തണുപ്പിക്കാൻ എ സി ഹെൽമെറ്റ്

പൂർണ്ണമായും ബാററ്റിയിലാണ് ഈ എസി ഹെല്‍മെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി എട്ടുമണിക്കൂര്‍ നേരം ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി മുഴുവന്‍