സിപിഎമ്മുകാർ പോലും ശ്രീരാമനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് താമരയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി; പരാതി നൽകി എൽഡിഎഫ്

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വി ഡി സതീശനും ശ്രീരാമനെ അപമാനിച്ചതൊന്നും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് സഹിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പൊറു