ദീപാവലി; തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റത് 729 കോടിയുടെ മദ്യം

പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് ശരിയായ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.