ട്രെയിനിന് നേർക്ക് കല്ലേറ്; കാസർകോട് 50 പേർ പിടിയിൽ

കല്ലേറിനെ തുടർന്ന് റയിൽവേ ട്രാക്ക് കേന്ദ്രികരിച്ച് രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ ആളുകളെയും സിസിടിവി ക്യാമറയും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ