ഓരോ അഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോഴും പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം

ഏകദേശം 6426 മുതല്‍ 6526 വരെ ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഉപരിതല താപനില. മാത്രമല്ല വ്യാഴത്തേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട്