തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി കെ പൊൻമുടിയുടെയും മകന്റെയും 41.9 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഇഡി മരവിപ്പിച്ചു

മന്ത്രി വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ തിരുക്കോയിലൂർ അസംബ്ലി സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 49 കാരനായ മകൻ ഗൗതം സിഗമണി