ബിജെപി 370ലധികം സീറ്റ് നേടുമെന്ന് ആയിരം ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി: അനിൽ ആൻ്റണി

അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ തീവ്ര മനോഭാവക്കാർ മാത്രമാണ് സിഎഎയെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അനിൽ ആൻ്റണി ന്യൂനപക്ഷ