സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ‘ദിൽസേ’ യുടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളു; അതും ശബ്ദമില്ലാതെ: മണിരത്‌നം

ആ സമയം പല അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും പ്രതിനീധികരിക്കുന്ന ഒരു കഥയൊരുക്കുന്നതിനാണ്

എംഎ നിഷാദ് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നേക്ക് 25 വർഷങ്ങൾ

സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് M A നിഷാദ് എന്ന വ്യക്തി ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്…അതിന് കാരണം ഒരാൾ മാത്രവും