റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ പലതും തിരുത്തിക്കുറിച്ച് 2018 ഒരു വിസ്‍മയമായി;ചരിത്ര നേട്ടത്തില്‍ ‘2018’

ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് ‘2018’. ഒരു മലയാള സിനിമ 200 കോടി ബിസിനസ് നേടിയെന്ന റെക്കോര്‍ഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ‘2018’.