രണ്ടായിരത്തിന്‍റെ നോട്ട് പിൻവലിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം തടയാൻ; ഇനിയും ഇത്തരം നടപടികൾ തുടരും: കെ സുരേന്ദ്രൻ

ഇപ്പോഴുള്ള നിരോധനവും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. 89 ശതമാനം പണമൂല്യമല്ല, 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതെന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ 2016-ലെ