സമരം ചെയ്യുന്ന വനിതാ ഗുസ്തിക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായി 1983ൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം

കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മെഡലുകൾ വിശുദ്ധ ഗംഗയിലേക്ക് എറിയുന്നത് പോലെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ അനുചിതമാണെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം അഭ്യർത്ഥിച്ചു