ഉക്രേനിയൻ സൈന്യം 1910-കളിലെ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോണുകളെ വേട്ടയാടുന്നു

മാക്‌സിം തോക്കുകൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനം