സുപ്രധാന തീരുമാനം; 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചുമതലക്കാരെ മാറ്റി

കൂടാതെ മാണിക്യം ടാഗോറിനെ എ.പി.യിലേക്ക് നിയമിക്കാനും ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത്.. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ