ഗോവൻ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ പരിപാടിയ്ക്കിടെ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞയാൾക്ക് താപ്സിയുടെ മറുപടി

ഗോവൻ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ പരിപാടിയ്ക്കിടെ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ച് നടി താപ്സി പന്നു

അയോധ്യാ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു; രാജ്യത്തിനെ ഇനി ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കിമാറ്റുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താം: നടി തപ്‌സി പന്നു

അതേസമയം തപ്‌സിയുടെ ട്വീറ്റിനെ അനു കൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ധാരാളം കമന്റുകളാണ് വരുന്നത്.