തായ്ലൻഡ് ഫാക്ടറി സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചു.

ബാങ്കോങ്ക്:തായ്ലൻഡ് ആസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിലെ പെട്രോകെമിക്കൽ ഫാക്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെതുടർന്ന് 13 പേർ മരിച്ചു.95 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.ഇവരിൽ പലരുടെയും നില