വിവാഹം വേണം; പക്ഷേ കുട്ടിയുണ്ടായ ശേഷം മതിയെന്ന് ശ്രുതി ഹാസന്‍

വിവാഹം കുട്ടിയുണ്ടായ ശേഷം മതിയെന്ന് കമലഹാസന്റെ മകളും പ്രശസ്ത നടിയുമായ ശ്രുതി ഹാസന്‍. പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമായ ഡെക്കാണ്‍ ക്രോണിക്കിളിന്