കിളിരൂര്‍ കേസില്‍ അഞ്ച് പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാര്‍: ശിക്ഷ ബുധനാഴ്ച വിധിക്കും

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കിളിരൂര്‍ കേസില്‍ അഞ്ച് പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിബിഐ കോടതി കണ്ടെത്തി. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍