ആര്‍.അശ്വിന് റാങ്കിംഗ് മുന്നേറ്റം

ഐസിസി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിംഗ് ബോളര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന് മുന്നേറ്റം. 44-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന അശ്വിന്‍ പുതിയ റാങ്കിംഗ്