പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു; ബിജെപിയുടെ ലക്‌ഷ്യം ശബ്‌ദിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത്: ഐഷ സുൽത്താന

ലക്ഷദ്വീപിലെ മുഴുവൻ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ പോരാട്ടം. അതിനെ തൻ്റെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.