ദോ..അത്‌ തന്നെയാണ് കണ്ടം; സൈബർ ലീഗിനും കോൺഗ്രസിനും മറുപടിയുമായി പിവി അൻവർ

പാണക്കാട്ടേയും പാണ്ടിക്കടവത്തെയും 'പയർമണി സേന' സൈബർ ബുള്ളിംഗ്‌ നടത്തിയാലൊന്നും ഇവിടെ ആരും പിന്മാറാൻ പോകുന്നില്ല.

ഞാന്‍ അഹങ്കാരിയാണ്; പി വി അന്‍വറിന് മലപ്പുറം ജില്ലാകളക്ടറുടെ മറുപടി

തെറ്റായ കാര്യങ്ങളില്‍ സഹകാരിക്കാതിരിക്കുത് അഹങ്കാരമാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അഹങ്കാരിയാണെ് കളക്ടര്‍ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.