കുടുംബ വഴക്കിനിടെ അമ്മ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ കുളത്തിലെറിഞ്ഞു കൊന്നു; കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി

വസീമിന് സ്ഥിതിരമായി ജോലി ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ മക്കളെ നോക്കാന്‍ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ല എന്നതായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് പിന്നിലെ കാരണമായി പറയുന്നത്.

നാനൂറ് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ കൈകോര്‍ത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ തിരിച്ചുകിട്ടയത് നാടിന് ആശ്രയമായ ജലാശയത്തെ

അവര്‍ ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയപ്പോള്‍ തിരിച്ചുകിട്ടയത് കാടുപിടിച്ച് ഓര്‍മ്മകളിലേക്ക് ഓടിയൊളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഒരു ജലാശയത്തെ. നാനൂറ് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ കൈകോര്‍ത്തു