വി.എസിന്റെ അഭിപ്രായം വി.എസിന്റെത് മാത്രം പി.കെ. ശ്രീമതി

സൂര്യനെല്ലികേസില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോള്‍ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ. നായനാരുടെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി പി. ശശിയും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായിരുന്ന എം.കെ. ദാമോദരനും