നീതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ സൂചിക; കേരളം വീണ്ടും നമ്പർ വൺ

2018-ല്‍ നീതി ആയോഗിന്റെ കീഴിലെ ആദ്യ സൂചികയില്‍ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.അതിന് ശേഷം ഈ സ്ഥാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ

രാജീവ് കുമാർ നീതി ആയോഗിന്റെ പുതിയ വൈസ് ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റു

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശകസമിതിയായ നീതി ആയോഗിന്റെ പുതിയ വൈസ് ചെയർമാനായി രാജീവ് കുമാർ ചുമതലയേറ്റു. സെന്റർ ഫോർ പോളിസി റിസേർച്ച് എന്ന