പ്രവാസികൾക്കു ആശ്വാസം: തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം കമ്പനികൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കുറയ്‌ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു ഒമാൻ

സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകിയ ശമ്പളം കുറക്കുന്നതടക്കം നടപടികൾ ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൈകൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി

അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ലേബര്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയ അഞ്ചരക്കോടി പാഴായി; സംസ്ഥാനത്ത് ഇതേവരെ ഒരു ലേഖര്‍ ക്യാമ്പ് പോലും തുറന്നിട്ടില്ല.

തിരുവനന്തപുരം : അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ലേബര്‍ ക്യാമ്പ് നിര്‍മാണത്തിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയ അഞ്ചരക്കോടി രൂപ പാഴായി. നാളിതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത്

അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു

അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ ഇനി മുതല്‍ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തില്‍. കോയമ്പത്തൂര്‍ എസ്പി ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 30,000 തൊഴിലാളികള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായി