`ഞാൻ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചില്ലേ… അനുഭവിച്ചോ´: കൊറോണക്കാലത്ത് പരിഹാസവുമായി ആൾദെെവം നിത്യാനന്ദ

ഏവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ദുരന്തത്തെ നേരിടുമ്പോള്‍ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള പ്രതികരണവുമായാണ് നിത്യാനന്ദ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്...