കോൺഗ്രസ് യോഗങ്ങള്‍ വിളിക്കും, ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും, കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ എടുക്കട്ടെ: അഞ്ചെട്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ

യു.ഡി.എഫിന്റെ പരിപാടികള്‍ തടയാനാണോ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ കണ്ടെയ്‌മെനറ് സോണ്‍ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങള്‍ വിളിക്കും...