കരിപ്പൂരിലെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരവ്; പോലീസുകാരനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

എന്നാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലെതെയെന്നാണ് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിക്കുന്നത്.