കാലില്‍ ട്രാന്‍സ്മിറ്റര്‍ ഘടിപ്പിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പ്രാവിനെ തീരസംരക്ഷണ സേന പിടികൂടി

ഗുജറാത്ത് തീരപ്രദേശത്തുനിന്ന് തീരദേശസംരക്ഷണ ദേഹത്ത് ട്രാന്‍സ്മിറ്റര്‍ പിടിപ്പിച്ച പ്രാവിനെ കണ്ടെത്തി. സേനയുടെ പിടിയിലായ പ്രാവിനെ പോലീസിന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ടാങ്കില്‍ നിന്ന്