സ്ത്രീകള്‍ക്കു നേരെയുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം; Cybertrap – The Dark Side Of Social Media

സൈബര്‍ ഇടങ്ങളിലെ ചതിക്കുഴികളില്‍ വീണു പോകുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ ശക്തമായ ബോധവല്‍ക്കരണമാണ് അവര്‍ക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന്

രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് ഇന്നു തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം:അഞ്ചാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് ഇന്നു തലസ്ഥാനത്ത് വർണ്ണോജ്വല തുടക്കം.വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 203 ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.അഫ്ഗാൻ ,ആഫ്രിക്കൻ