ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത; ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇനിമുതല്‍ സിപിഎം പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കില്ല

സംവാദത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ പൂർണമായും ലംഘിക്കപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലാണ്‌ ഈ തീരുമാനം എന്ന് സിപിഎം പറയുന്നു.

സിനിമ സാധാരണക്കാരിലേക്കെത്തിക്കാൻ സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ അനിവാര്യമെന്നു ഓപ്പൺ ഫോറം

ലോക സിനിമകളും ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നിർമിക്കപ്പെ ടുന്ന സിനിമകളും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ സബ് ടൈറ്റിലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഓപ്പൺ