ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലന്‍ഡ്‌ ഡേവിസ്‌ കപ്പ്‌ ഇന്ന്‌ മുതല്‍

ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ ഗ്രൂപ്പ്‌ ഒന്ന്‌ ഡേവിസ്‌ കപ്പ്‌ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതുനിര ന്യൂസിലന്‍ഡുമായി വെള്ളിയാഴ്‌ച മാറ്റുരക്കും. യൂക്കി ഭാംബ്രി, വിഷ്‌ണുവര്‍ധന്‍