കൊളീജിയം ഉറച്ചു നിന്നു; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എതിര്‍ത്ത രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു

തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ അനിരുദ്ധ ബോസിനെയും എ എസ് ബൊപ്പണ്ണയെയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായി ഉയർത്താനുള്ള കൊളീജിയത്തിന്‍റെ ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ